logo DEPROS CONSTRUCTION

ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Ngoài những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực dân dụng và công nghiệp, hạ tầng giao thông và hạ tầng ngầm, xây lắp điện, DEPROS CONSTRUCTION cũng đã gây dựng thành công uy tín và chất lượng, cũng như tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng và đối tác trong một số lĩnh vực kinh doanh thương mại - đầu tư, như:

  • Kinh doanh vật liệu xây dựng;
  • Mua bán trao đổi máy móc vật tư, thiết bị;
  • Đầu tư năng lượng tái tạo.
0919484599