logo DEPROS CONSTRUCTION

Những điểm mới trong Luật Thực tập sinh Nhật Bản

2019-02-19 09:50:29

Những điểm quan trọng trong Luật Thực tập sinh Nhật Bản (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017)

                                                                                                                                                    Nguồn: laodongxuatkhaunhatban.vn

0919484599