logo DEPROS CONSTRUCTION

Ông Nguyễn Việt Hà

2019-07-12 18:04:41
 

Ông Nguyễn Việt Hà
Tel: 024.6666.5665
Email: nvha@deproslaw.vn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Pháp lý doanh nghiệp
Học vấn: Cử nhân Luật học.

Kinh nghiệm hành nghề luật

Ông Nguyễn Việt Hà là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực luật kinh tế, hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên ngành như: Pháp luật lao động, Pháp luật doanh nghiệp, Pháp luật đầu tư. Ông từng cộng tác với Trung tâm tư vấn pháp luật – Trường Đại học Luật Hà Nội, một số Văn phòng luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

0919484599