logo DEPROS CONSTRUCTION

Phát triển hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại

2020-04-18 14:36:43

Đến năm 2025, Việt Nam sẽ phát triển một hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại, theo Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng vào ngày 8 tháng 3.

Theo một kế hoạch được ban hành cùng với Quyết định trên, hệ thống cảnh báo sớm sẽ hỗ trợ các nhà điều tra và các cơ quan liên quan trong việc điều tra và xử lý các trường hợp phòng vệ thương mại tại thị trường trong và ngoài nước và giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Hệ thống này cũng được kỳ vọng sẽ bảo vệ sản xuất trong nước đồng thời chủ động phòng tránh và đối phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại do nước ngoài đệ trình, và thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

Theo đề án, đến năm 2025, một hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, phần mềm phân tích và trang web sẽ được xây dựng hoàn chỉnh để vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm, tính toán phá giá và trợ cấp biên và đánh giá thiệt hại.

Đồng thời, mục tiêu là nâng cấp cơ sở dữ liệu để giám sát các đối tượng nhập khẩu theo điều tra của quốc gia và giám sát biện pháp phòng vệ thương mại, trốn tránh phòng vệ thương mại, giám sát nhập khẩu với sự gia tăng bất thường và nhập khẩu có khả năng gây hại cho sản xuất trong nước để phát hiện và đưa ra cảnh báo sớm về khắc phục thương mại và đánh giá hiệu quả của các biện pháp thương mại hiện đang có hiệu lực.

Đồng thời đào tạo 1.000 nhân sự đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến phòng vệ thương mại để cải thiện năng lực cung cấp các cảnh báo và hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Để vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội thương mại và chu kỳ kinh doanh sẽ được tăng cường để hỗ trợ lẫn nhau bắt kịp tình hình mới, cập nhật chính sách thương mại của nước ngoài là đối tác lớn của Việt Nam, và phân tích, dự báo và phát hiện sớm các chính sách cạnh tranh không lành mạnh có thể gây tổn hại cho sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu trong nước.

Hợp tác quốc tế sẽ được tăng cường để bảo vệ tốt hơn các quyền hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các cam kết quốc tế của các hiệp định thương mại song phương và đa phương của các doanh nghiệp trong nước có nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

0919484599