logo DEPROS CONSTRUCTION

Thạc sĩ Lê Thanh Thủy

2017-07-26 09:26:54

Bà: Lê Thanh Thủy

Tel: 094.450.6776

Email: thanhthuyttcp@gmail.com

 Học vấn:Ths. Luật học

 Chuyên ngành: Luật Hành Chính và tố Tố tụng hành chính 

 

Kinh nghiệm hành nghề luật

  Bà đã có hơn 15 năm kinh nghiệm thực tiễn hành nghề luật, đặc biệt là trong lĩnh vực: Luật Hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện hành chính đất đai…

  Bà từng là Cố vấn viên nhiều năm liền cho các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khiếu nại, khiếu kiện hành chính.

  Đồng thời, Bà là Cộng tác viên nhiều năm cho các Công ty Luật và Văn phòng Luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật.

Cùng chuyên mục

0919484599