logo DEPROS CONSTRUCTION

Thanh Hóa: Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu kinh tế Nghi Sơn

2022-02-17 09:23:16

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 611/QĐ-UBND, Quyết định số 612/QĐ-UBND và Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 05, 11 và 17 Khu kinh kế Nghi Sơn.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tại Khu công nghiệp số 5 phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 5, Khu kinh tế Nghi Sơn thuộc địa giới hành chính xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Là khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên loại hình công nghiệp cơ khí, lắp ráp động cơ và kho trung chuyển; bổ sung loại hình công nghiệp phụ trợ phục vụ lọc hoá dầu, chế tạo, vật liệu xây dựng.

Đầu mối tổ chức vận tải hàng hóa bằng container gắn liền với hoạt động của cảng biển, đường bộ, đường sắt. Đất dịch vụ công cộng, hành chính: Diện tích 4,12ha (chiếm 0,73%). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: mật độ xây dựng 30-40%; tầng cao công trình 2-5 tầng. Đất dịch vụ thương mại: Diện tích 15,93ha (chiếm 2,81%). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: mật độ xây dựng tối đa 30-40%; tầng cao công trình 2-5 tầng... Đất giao thông: diện tích 110,76ha (chiếm 19,52%).

Khu công nghiệp số 11 là khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên loại hình công nghiệp cơ khí, lắp ráp động cơ và kho trung chuyển; bổ sung loại hình công nghiệp phụ trợ phục vụ lọc hoá dầu, chế tạo, vật liệu xây dựng. Đất công cộng: Diện tích 0,89ha (chiếm 0,16%). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: mật độ xây dựng 30-40%; tầng cao công trình 2-5 tầng. Đất dịch vụ thương mại: diện tích 3,75ha (chiếm 0,66%). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Mật độ xây dựng tối đa 30-40%; tầng cao công trình 2-5 tầng. Đất công nghiệp: Diện tích 160,02ha (chiếm 28,20%). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: mật độ xây dựng 50-70%; tầng cao công trình 1-2 tầng. Đất xưởng sửa chữa, cơ giới: diện tích 5,56ha (chiếm 0,98%). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Mật độ xây dựng 20-30%; tầng cao công trình 1-2 tầng... Đất giao thông: diện tích 163,23ha (chiếm 28,77%).

Khu công nghiệp số 17 là khu công nghiệp tập trung đa ngành, ưu tiên các ngành sử dụng công nghệ cao, công nghiệp ứng dụng R&D, các khu khởi nghiệp gắn với trung tâm giáo dục và đào tạo. Cơ cấu sử dụng đất: Đất khu công nghiệp: Tổng diện tích 570,12ha; Đất ngoài khu công nghiệp: tổng diện tích 211,88ha.

Nguồn: Hà Chi - Báo Xây dựng

Cùng chuyên mục

0919484599