logo DEPROS CONSTRUCTION
  • Thi công xây lắp trạm biến áp 110KVA tại Phủ Lý - Hà Nam;
  • Thi công xây lắp trạm biến áp 110 KVA tại tỉnh Thái Nguyên;
  • Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp 220KVA tại tỉnh Quảng Ninh.
0919484599