logo DEPROS CONSTRUCTION

Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu thông báo về chứng thư xuất khẩu trong bối cảnh COVID 19

2020-04-09 17:09:39

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi, Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu (DGSANTE) khuyến cáo sử dụng nền tảng TRACES cho các chứng thư về vệ sinh và kiểm dịch thực vật của động vật, thực vật đối với các sản phẩm được xuất khẩu sang EU.
 

Đối với các quốc gia không sử dụng TRACES, doanh nghiệp cần đảm bảo cung cấp chứng thư gốc kèm với các lô hàng trong phương tiện vận chuyển. Trong trường hợp chứng thư gốc không thể gửi kèm lô hàng, Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của EU sẽ đề xuất với các Trạm kiểm soát biên giới tại EU chấp nhận các bản sao giấy chứng thư đáp ứng các điều kiện sau:
 
Bản scan giấy chứng thư gốc được gửi bằng email, từ hòm thư thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương của nước sở tại đến hòm thư của Trạm kiểm soát biên giới tại EU của điểm nhập cảnh tại EU, được cung cấp tại các trang web sau:


(1) Đối với động vật và sản phẩm động vật:
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en


(2) Đối với thực phẩm và thức ăn có nguồn gốc phi động vật:
https://ec.europa.eu/food/safe/official_controls/legislation/imports/non-animal_en


(3) Đối với cây trồng và sản phẩm thực vật :.
https://ec.europa.eu/food/safe/official_controls/legislation/imports/plants_en   


Giấy chứng thư gốc được gửi đến Trạm kiểm soát biên giới tại EU sớm nhất có thể về mặt kỹ thuật, khi các hạn chế được đề cập ở trên đã được xem xét hoặc dỡ bỏ đáng kể.


Phái bộ ngoại giao của nước sở tại tại Brussels chỉ định một đại diện và thông báo (e-mail: sante-d2-imports@ec.europa.eu) thông tin liên lạc của đại diện đó để DGSANTE của EU có thể giới thiệu liên hệ trong trường hợp Trạm kiểm soát biên giới tại EU yêu cầu bổ sung thêm bất cứ thông tin nào, theo sắp xếp hành chính của nước sở tại.

Nguồn: EVFTA

Cùng chuyên mục

0919484599